Live chat by BoldChat

Għaxaq Local Council

Website: www.kunsillghaxaq.com
Email: ghaxaq.lc@gov.mt

Ghaxaq +356 2166 4888 15, Labour Avenue, Għaxaq, Malta